Ikke-vestlige i den erhvervsaktive alder har nettounderskud på 3,5 mia. kr.