Færre anbringelser af ikke-vestlige børn i udsatte boligområder