Om videnscenteret

Læs mere

Danmarks Videnscenter for Integration er lukket pr. 31/12 2021 grundet manglende finansiering. For spørgsmål vedr. analyser eller videnscenteret kontakt venligst Rasmus Brygger på rbrygger@gmail.com.

 

Danmarks Videnscenter for Integration arbejder for en bedre integration gennem mere viden, bredere samarbejde og flere konkrete løsninger. En vigtig del af videnscenterets arbejde er derfor at bidrage med et aktuelt og relevant grundlag for mediedækningen af integrationsområdet fra et politisk neutralt og fagligt funderet udgangspunkt. Videnscenteret har tre vigtige opgaver:

  • Udbrede viden om forhold på integrationsområdet til befolkning og beslutningstagere.
  • Understøtte tværfaglig vidensdeling blandt forskere og aktører, der arbejder med integration.
  • Skabe grundlaget for en stærkere vidensbaseret dialog mellem eksperter og beslutningstagere på integrationsområdet.