Kontakt

Læs mere

Danmarks Videnscenter for Integration er lukket pr. 31/12 2021 grundet manglende finansiering. For spørgsmål vedr. analyser eller videnscenteret kontakt venligst Rasmus Brygger på rbrygger@gmail.com.

Rasmus Brygger

Rasmus Brygger

Stifter

Vi kan også kontaktes på nedenstående platforme: