Magt og (M)ulighed

Læs mere

Danmarks Videnscenter for Integration ønsker at understøtte tilgængeligheden af forskning på integrationsområdet. Også den del af forskningen, der ikke er offentligt tilgængeligt på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside på trods af finansiering herfra.

Integrationsområdet, uanset om det vedrører beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet eller social kontrol i religiøse miljøer, har et stort forbedringspotentiale. Vi har som samfund en fælles interesse i at nå frem til den mest fordelagtige politik og praksis, der kan mindske integrationsudfordringerne. Derfor er det vigtigt, at der ikke alene skabes ny uvildig viden på området, men at den eksisterende viden også er så let tilgængelig som mulig.

Den nu meget omtalte “RUC-rapport” om social kontrol i muslimske miljøer fortjener – ligesom al forskning – at blive læst og diskuteret, uagtet om man fra politisk side er enig i rapportens konklusioner.

Rapporten Magt og (M)ulighed kan derfor hentes direkte fra videnscenterets server her eller læses nedenfor.

RUC_MagtOgMulighed_rapport_web-002