Fem år efter: 4 ud af 10 flygtninge i beskæftigelse

Læs mere

Analysen kort

Danmark modtog rekordmange flygtninge i 2015. Flygtningene, der kom fra bl.a. Syrien og Eritrea, udløste en stor politisk debat og medførte en række reformer på området, herunder en trepartsaftale om integration. Denne analyse undersøger flygtninges beskæftigelsesstatus 5 år efter ankomst i Danmark.

Analysen finder bl.a.

  • Ca. 10.300 flygtninge, der fik asyl i 2015, er fortsat i Danmark i maj 2020.
  • 4.400 af 2015-flygtningene, svarende til 42 pct., er i beskæftigelse i maj 2020. Dette gælder 20 pct. af kvinderne og 56 pct. af mændene.
Rasmus Brygger

Rasmus Brygger

Stifter

Tlf: 31122348

I årene omkring 2015 ankom en stor mængde flygtninge til Danmark. Den såkaldte flygtningekrise handlede særligt om flygtninge fra en omfattende syrisk borgerkrig, men også andre flygtninge fik asyl i Danmark i perioden. Ifølge Udlændingestyrelsen fik 10.849 flygtninge opholdstilladelse i 2015. Af disse er 10.321 stadig i landet i maj 2020. Ca. 5.900 af 2015-flygtninge er syrere svarende til 57 pct. af alle flygtningene det år. Udover syrerne udgør eritreanerne med ca. 2.400 personer en stor del af 2015-generationen af flygtninge.

Størstedelen af 2015-flygtninge består af mænd. Disse udgør ca. 6.500 eller 63 pct. af de flygtninge fra 2015, der fortsat er i Danmark.

Der er store forskelle på om flygtningene, der ankom i 2015 er i beskæftigelse fem år efter afhængigt af køn og oprindelsesland. Blandt begge køn er 62 pct. af eritreanerne i beskæftigelse mod 36 pct. af syrerne og 31 pct. af statsløse (primært palæstinensere). I gennemsnit er 42 pct. af 2015-flygtningene i beskæftigelse i maj 2020. Beskæftigelse dækker her over ustøttet beskæftigelse, hvorfor der kan være nogen i ordinær uddannelse i virksomhedspraktik, løntilskud el.lign. udover de 42 pct. En rapport fra Nordisk Ministerråd der undersøgte flygtninge, der ankom til de nordiske lande i 2008-2013 viser , at 2 pct. af mandlige flygtninge og 5 pct. af mandlige flygtninge i Danmark var i uddannelse 5 år efter ankomst.

Fælles for alle flygtningene uanset oprindelsesland er, at kvinder i markant ringere grad er i beskæftigelse. 20 pct. af alle kvindelige flygtninge fra 2015 var i beskæftigelse i maj 2020. Det samme gælder for 56 pct. af mandlige flygtninge fra samme årgang.

Tilmeld dig nyhedsbrevet