Indvandrere og efterkommere fravælger politiskolen

Læs mere

Analysen kort

Indvandrere og efterkommere er yderst underrepræsenteret i politistyrken. Det kan vanskeliggøre politiopgaven og i yderste konsekvens skade politiets legitimitet – særligt blandt etniske minoriteter. Denne analyse undersøger etniske minoriteters underrepræsentation i optaget på politiskolen.

Analysen finder bl.a.

  • Kun 2 pct. af politistyrken består af indvandrere og efterkommere.
  • Indvandrere og efterkommere er ligeledes underrepræsenteret på politiskolen, hvor de kun udgjorde 4 pct. af de optagne.
  • Særligt kvinder med minoritetsbaggrund er underrepræsenteret på politiskolen. Ud af 1404 optagne i 2019, var 10 af dem kvindelige efterkommere eller indvandrere.
Rasmus Brygger

Rasmus Brygger

Stifter

Tlf: 31122348

Indvandrere og efterkommere er generelt markant underrepræsenteret indenfor politiet. I 2018 udgjorde indvandrere og efterkommere kun 2 pct. af de beskæftigede i branchen. Til sammenligning udgør ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 10 pct. af den 16-66 årige befolkning.

Underrepræsentationen af etniske minoriteter har længe været et problem for politiet. En rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2012 problematiserede samme tilfælde, og kædede bl.a. underrepræsentationen sammen med en særlig kultur og jargon i politiet, der kan gøre det sværere at tiltrække ansøgere med etnisk minoritetsbaggrund. Rapporten påpeger derudover, at underrepræsentationen kan svække befolkningen tillid til politiet og udfordre politiets legitimitet.

Repræsentationen af indvandrere og efterkommere er kun marginalt bedre på politiskolen. I 2019 1404 personer optaget. Af dem var ca. 4 pct. af de optagne indvandrere eller efterkommere svarende til 55 personer.

Etniske minoriteters underrepræsentation på politiuddannelsen står i kontrast til indvandrere og efterkommeres repræsentation i det generelle uddannelsessystem. En lavere andel af unge indvandrere samt vestlige efterkommere end etniske danskere er under uddannelse. Dog er både unge mandlige og kvindelige ikke-vestlige efterkommere i højere grad under uddannelse. I 2019 var 37 pct af mandlige og 46 pct. af kvindelige 20-29 årige ikke-vestlige efterkommere under uddannelse.

Baggrund om politiskolens optag

Andelen af optagne på politiskolen, der er indvandrer eller efterkommer, har historisk mindre udsving og ligger generelt på et lavt niveau. Der har dog været en fordobling af andelen af gruppen fra 2 pct. i 2014 til 4 pct. i 2019. Der er krav om at personer, der søger ind på politiskolen skal have dansk statsborgerskab. I 2019 udgjorde indvandrere og efterkommere 7 pct. af alle 20-29 årige danske statsborgere.

84 pct. af de optagne i 2019 var mellem 20 og 29 år. Her var 3-4 pct. indvandrere og efterkommere. Gruppen er dog markant bedre repræsenteret blandt 30-34 årige af de optagne. Der er dog tale om små størrelser, der dermed også kan være et resultat af mindre udsving.

Kvinder var dårligere repræsenteret blandt etniske minoriteter. Her udgør de kun ca. 18 pct. mod 25 pct. blandt etniske danske optagne. I 2019 blev der samlet set kun optaget 10 kvinder med minoritetsbaggrund på politiskolen.