Stifter af Videnscenter for Integration: Efterkommerne klarer sig bedre end deres forældre

Læs mere

Integrationen går den rigtige vej – i hvert fald når man måler på, om efterkommere klarer sig bedre end deres forældre på arbejdsmarkedet.

Det kan vi se i nye tal fra Danmarks Statistik, der sammenligner indvandrerforældrene med deres børn. Det går fremad for både mandlige og kvindelige efterkommere. Men særligt for kvindernes vedkommende, er der sket et fænomenalt spring: 65 pct. af kvindelige efterkommere i alderen 30-39 år er i arbejde i dag. Da deres mødre havde samme alder, var kun 34 pct. i job.

Efterkommerne er stadig bagud på jobmarkedet. Men sætter man i dag en dansker og efterkommer med samme uddannelse, alder, erhvervserfaring osv. ved siden af hinanden, er sandsynligheden for, at de er i job, stort set lige stor. Det var ikke tilfældet med deres forældres generation.

Med andre ord er efterkommerne i dag bagud på beskæftigelse på grund af bl.a. mindre uddannelse og erhvervserfaring og ikke, fordi de er efterkommere. Vi skal derfor tage et skridt tilbage og se på, hvorfor mange efterkommer-drenge klarer sig dårligt i skolen. Løser vi den og lignende udfordringer, tyder meget på, at efterkommerne også vil klare sig på linje med etniske danskere, når de bliver voksne.

Mange mener nok, at integrationen går i stå – eller endda i den forkerte retning. Men som med så meget andet afhænger det af, hvad vi måler. Kigger vi på et øjebliksbillede af, hvordan alle 770.000 indvandrere og efterkommere klarer sig lige nu og her, så blander vi en nytilkommen syrisk flygtning, en femårig pakistansk efterkommer og en 65-årig tyrker sammen. Det er også relevant, men kan ikke bruges til at sige noget om, hvorvidt indvandrere og efterkommere bliver integreret med tiden.

En analyse over generationer, som den Danmarks Statistik har lavet, kan måske være en krystalkugle for fremtidens integration: Hvad sker der med en indvandrerfamilie over årtier? Kan vi forvente, at selv om mange førstegenerations-indvandrere i dag er arbejdsløse, at deres børn så klarer det bedre? Indtil videre er svaret ja.

Med de nye tal er der grund til optimisme. Men de tegner også et billede af, at integration ikke sker overnight. Og selv om det går den rigtige vej, er der fortsat et stort arbejde forude, før efterkommerne kommer op på samme niveau som de jævnaldrende etniske danskere. Det arbejde, skal vi være forberedt på, kan tage flere generationer endnu.

Læs mere i Politiken.